Hari Lualhati, South Africa

ACS GALLERY
Dec 11, 2016 5:56PM

ACS Magazine November/December 2016

Hari Lualhati is an Artist (Painter, Illustrator, Graphic Artist, Designer) born in Angono, Rizal, Philippines and obtained a Degree in Fine Arts in University of the Philippines, Diliman year 2006 (Cum Laude). Hari has worked in Manila, Hong Kong, Shenzhen China, and South Africa. Hari is now based in Port Nolloth, South Africa. Hari has received numerous awards from different international competitions like the “Arte Dinamica” Grifio Art Prize 2016 (Rome), Art Renewal Centre’s International ARC Salon Finalist 2015, American Art Awards 2014- 1st Place (USA), The Palm Art Award Certificate of Excellence 2012 (Germany, been selected for the 1st Biennale of Art of Palermo 2012 (Italy), part of the shortlist of Ken Bromley Art Supplies Cover Competition 2012 (UK), part of Top Ten Winners of Vivid Arts Network “Conscious Creation” 2012 International Fine Art Competition (New York), to name a few. Hari Lualhati’s artworks have been exhibited in Philippines, Hong Kong, South Africa, Italy, Germany, Armenia, and Ukraine. 

In addition, Hari has been featured in International Magazines and newspapers and has also been on the cover of International Art Magazines like Art Manager 7 Magazine year 2013, INSIGHT Magazine for year 2013 and Close to Art Magazine, an Art-Design-Architecture French Magazine for year 2014. 

Filipino: Si Hari Lualhati ay isang ARTIST (Painter, Illustrator, Graphic Artist, Designer) ipinanganak sa Angono, Rizal, Pilipinas at nagtapos ng kursong Fine Arts sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman taon 2006 (Cum Laude). Si Hari Lualhati ay nagtrabaho sa Manila, Hong Kong, Shenzhen China, at South Africa. Ngayon ay nakabase si Hari sa Port Nolloth, South Africa. 

Nakatanggap si Hari ng maraming mga parangal mula sa iba’t ibang international na competisyon tulad ng “Arte DINAMICA” Grifio Art Prize 2016 (Rome), Art Renewal Centre International ARC Salon Finalist 2015, American Art Awards 2014- 1st Place (USA), The Palm Art Award Certificate of Excellence 2012 (Germany), napili para sa ika-1 ng Biennale of Art of Palermo 2012 (Italy), naging bahagi ng shortlist of Ken Bromley Art Supplies Cover Competition 2012 (UK), bahagi ng Top Ten Winners of Vivid Arts Network “Conscious Creation” 2012 International fine Art Competition (New York), at marami pang iba. Nalathala din si Hari sa iba’t-ibang International Magazines at mga pahayagan at naitampok din siya bilang “Cover” ng International Art Magazines tulad ng Art Manager 7 Magazine 2013, INSIGHT Magazine para sa taong 2013 at Close to art Magazine, isang Art-Design-Architecture French Magazine para sa taong 2014. Ang mga likhang sining ni Hari ay naexhibit at nakarating na sa iba’t-ibang bansa tulad ng Pilipinas, Hong Kong, South Africa, Italy, Germany, Armenia, at Ukraine. 

Never Let Me Go by 

When Hari was in University, he had taken up Fine Arts major in painting during his first year. Hari was advised by his older sister to shift his major to Visual Communication during his second year in order to fair better in the job market. After finishing his degree, Hari accepted jobs as a graphic artist, designer, and illustrator in Philippines, Hong Kong, Shenzhen China and South Africa. Hari considers himself neither a fine artist nor a commercial artist. If he had to narrow it down, the best he could say is that he is both. He accepts illustration jobs intermittently and has recently been working on children’s illustrations. But he also has the ability and freedom to express himself through painting. 

Filipino: Sa unang taon ko sa kolehiyo, “Fine Arts major in Painting” ang kinuha kong kurso. Pagtungtong ko ng ikalawang taon, pinayuhan ako ng nakakatanda kong ate na lumipat ng “major” sa “Visual Communications” para mas maging madali para sa akin ang makahanap ng trabaho. Pagkatapos ko ng kolehiyo, tumanggap ako ng mga trabaho bilang “graphic artist”, “designer” at “illustrator “ sa mga bansa tulad ng Pilipinas, Hong Kong, Shenzhen China at South Africa. Lahat ng aspeto ng mga singing na ito ay gusto kong ginagawa pero ang sining ng pagpipinta ay may espesyal na lugar sa puso ko. 

Masasabi kong ako ay parehong komersyal at fine artist. Tumatanggap ako ng mga trabaho sa pagguhit at ang aking mga nakaraang proyekto ay mga ilustrayon para mga librong pambata. Pagdating sa pagpipinta, nakikita ko ang aking sarili bilang isang fine artist. Para sa akin, hindi matatawaran ang pagkakaroon ng kalayaan na maipahayag ang aking sarili sa pamamagitan ng pagpipinta ng sarili kong mga ideya at saloobin. 

After taking all of these influences in, Hari then begins to produce his work. He first conceptualizes the themes of the series he’d like to venture into. He then moves on to a rough compositional plan before quickly beginning to work into the canvas. His ideal workday would consist of three to seven hours working in the studio. 

Through these elements, he hopes the viewer will make a connection to his paintings. Because of his belief that we are all connected as human beings and share the same emotions, he hopes viewers may see a part of themselves within his work. This has to potential to bring them back to a triumphant and inspiring part of their lives. 

Filipino: Nagsisimula ang proseso ko sa pagiisip ng tema na bubuo sa koleksyon ng mga ipipinta ko. Pagkatapos ay pagpaplanuhan ko ang magiging kumposisyon ng bawat larawan. Kapag naging masaya na ako sa mga napagplanuhan kong komposisyon, sisimulan ko na ang aktwal na pagpipinta sa canvas. Hanggat maaari, pinipilit kong magtrabaho ng hindi bababa sa 3 -7 oras bawat araw. 

When speaking specifically about his painting practice, Hari describes the artwork as “inspired by powerful lessons I’ve learned from life. My paintings emphasize the value of life and incorporate elements like nature and animals to show that we are all connected. Layers of expressive brush strokes can be observed at each painting, necessary for certain emotions to show through. Together with this is my rich devotion to details that elevates the artwork’s aesthetics. The profound visual narrative and the techniques used aims to reveal the invisible within the visible. 
Though I take into consideration the use of different techniques, I value more the feelings that I put into my works. I paint with my heart. For me, a painting is successful if it can make anyone who would look at it feel the emotion that it’s suppose to give. It is like delivering a clear message by touching the hearts of the viewers.” 

Filipino: “Ang aking mga likhang sining ay sumasalamin sa mga aral na natutuhan ko sa buhay. Ang bawat larawang iginuguhit ko ay nagbibigay-diin ang halaga ng buhay at naguugnay sa mga elemento tulad ng kalikasan at mga hayop upang ipakita na tayong lahat ay knoektado. Makikita ang ibat-ibang sapin ng mga pintura sa aking mga obra, kinakailangan upang mailabas ang emosyong gustong ipahiwatig ng likha. Katuwang nito ang aking debosyon sa detalye na nagpapataas ng kalidad ng obra. Ang malalim na pagsasalaysay at ang mga pamamaraang ginamit sa pagpipinta ay naglalayong ipakita ang mas malalim na kahulugan ng mga ordinaryong bagay. Kinokonsidera ko ang paggamit ng ibat-ibang pamamaraan ng pagpipinta pero para sa akin, ang pinakamahalaga ay ang emosyong ibinigay ko sa bawat obra. Ginagamit ko ang aking puso sa pagpipinta. Para sa akin, matagumpay ang isang likhang sining kung mapaparamdam nito sa sinumang makakakita rito ang emosyong nais nitong ipahatig. Ito ay tulad ng paghahatid ng isang malinaw na mensahe sa pamamagitan ng pagabot sa puso ng mga manonood. “- Hari Lualhati 

Layunin ko ang lumikha ng koneksyon sa pagitan ng aking mga likhang sining at sa sinomang titingin nito. Naniniwala ako na lahat tayo ay konektado bilang mga tao at ganon narin ang ating mga emosyon. Hangad ko para sa sinomang makakakita ng aking mga likhang sining na makita nila ang parte ng kanilang mga sarili dito. Nais kong maibalik sila ng aking mga obra sa matagumpay na parte ng kanilang buhay na magbibigay inspirasyon sa kanila. 

One of the larger inspirations for this conceptual backing is the dual culture Hari is involved in. He is drawn to creating paintings about love due to Filipinos’ reputation “to be warm, loving and caring people.” He also strives to incorporate South Africa’s wildlife and beautiful nature within his work. 

Filipino: Kilala ang mga Pilipino bilang natural na mapagmahal at mapagarugang mga tao. Ito maaari ang dahilan kung bakit malimit na tungkol sa pagmamahal ang tema ng mga ipinipinta ko. Sa kabilang banda, ang bansang South Africa ay mayaman sa ibat-ibang uri ng hayop at magandang kalikasan na nagbigay inspirasyon sa akin na magsama ng mga elemento ito sa aking mga ipinipinta. Bilang resulta, ang aking mga likhang sining ay sumasalamin sa pinagsamang kultura ng dalawang bansa. 

Finish the complete article on a magnificent visual artist, based in South Africa,Hari Lualhati in the ACS Magazine November/December 2016 issue on page 176 at http://www.acs-mag.com/acs-mag-nov-dec-2016.  Published by Renée LaVerné Rose (ACS Publisher & Editor-in-Chief).

 

ACS GALLERY