My Country 'Tis of Thee | @TheArmoryShow FOCUS: USA

Kianga Ellis
Feb 27, 2013 8:47PM

A selection of "patriotic" works from The Armory Show's FOCUS section: USA.

Kianga Ellis