Doña Anita

Pablo Solares Legorreta
Feb 4, 2014 4:52PM

Oil on canvas. 30in x 40in. 2014.


Pablo Solares Legorreta