Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino) Paints History of Mankind from His Memories

S.A.C. Gallery Bangkok
Sep 26, 2019 10:11AM

วีรพงษ์ศรีตระกูลกิจการ ประสบความสำเร็จทั้งในเวทีศิลปะระดับโลกและภายในประเทศผ่านการจัดแสดงงานมามากกว่าร้อยครั้งทั่วโลกอีกทั้งยังคร่ำหวอดในการถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองผ่านฝีแปรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันบริสุทธิ์โดยไม่อาศัยการออกแบบผลงานล่วงหน้าปัจจุบันวีรพงษ์ร่วมงานกับหอศิลป์ศุภโชคดิอาร์ตเซ็นเตอร์และโรงแรม Rosewood Bangkok จัดนิทรรศการ ‘Treasury of Time: คลังแห่งเวลา’ ซึ่งเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมาครั้งนี้เขาได้ถ่ายทอดความหลงไหลในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติผ่านมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวที่ตกผลึกลงบนผืนผ้าใบ

Future in the cloud, 2018, Oil on canvas, 150 x 180 cm

'Future in the cloud' เป็นการลำรึกถึงวีรชนผู้กล้าหาญจากทั่วทุกมุมโลก วีรพงษ์ตั้งใจที่จะให้ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ผ่านภาพบุคคลอันโด่งดังที่ขับเคลื่อน ให้แรงบันดาลใจ และมีอิทธิพลต่อโลกเช่นโซกราตีส, คาร์ล มาร์กซ์, เลนิน และสตาลินเป็นต้น ศิลปินยังสอดแทรกภาพของแมลงอันมีนัยยะซึ่งสะท้อนความเป็นไปของชีวิตที่วันหนึ่งก็ต้องมีดับสูญไม่ต่างจากวงจรชีวิตอันแสนสั้นของแมลง ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นสำคัญของวีรพงษ์ที่สามารถนำเสนอทักษะของตนเองออกมาได้อย่างโดดเด่น เปิดพื้นที่ว่างให้ผู้ชมผลงานได้ตีความ และยังสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพทางโทนสีและอารมณ์โดยรวมอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน

ด้วยตัวผลงานที่แสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างโดดเด่นผสานกับเอกลักษณ์การทำงานที่สดใหม่ไร้แบบแผน 'Future in the cloud' จึงเป็นผลงานที่เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่เปิด โอ่โถง เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ตีความ สนทนา จนเกิดเป็นการเรียนรู้ หรือจะติดตั้งในพื้นที่ส่วนตัวเพียงเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมและความหลงไหลในประวัติศาสตร์โลก


Jewellery of humanity, 2018, Oil on canvas, 190 × 150 cm

‘Jewellery of Humanity’ คือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยมีการตั้งคำถามว่าคนที่ทำการศึกษาวิจัยธรรมชาติและสัตว์อย่างใกล้อย่างเช่นชาร์ล ดาร์วิน (ผู้มีรูปปรากฏอยู่ในผลงาน) มีความรักต่อสิ่งมีชีวิตร่วมโลกบ้างรึเปล่า หรือต้องการเพียงที่จะจับสัตว์พวกนั้นมาสนองความกระหายทางความรู้

ความพิเศษของผลงานชิ้นนี้คือความตั้งใจของศิลปินที่อยากให้ผลงานชิ้นนี้มีเสียงโดยการวาดเครื่องดนตรีลงไปให้ผู้ชมได้จินตนาการถึงเสียงที่เปล่งออกมาจากแหล่งกำเนิดที่แตกต่าง ตัวผลงานยังสอดแทรกตัวละครจากการ์ตูนและเกมต่างๆอันแสดงออกถึงความชอบส่วนตัวของศิลปินที่จารึกลงไปในหน้าประวัติศาสตร์ฉบับของวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีศิลปินไทยคนไหนทำมาก่อน

S.A.C. Gallery Bangkok