Aki Sasamoto
Japanese, born 1980
Aki Sasamoto
Japanese, born 1980