Chemu Ng’ok

Kenyan, born 1989

64 followers

Chemu Ng’ok

Kenyan, born 1989

64 followers