Elias Sime
Ethiopian, born 1968
149 followers
Elias Sime
Ethiopian, born 1968
149 followers