François Girardon
French, 1628-1715
François Girardon
French, 1628-1715