Gao Shiqiang
Chinese, born 1971
Gao Shiqiang
Chinese, born 1971