Giancarlo de Carlo
Italian, 1919-2005
Giancarlo de Carlo
Italian, 1919-2005