Huang Yongping & Shen Yuan
Chinese, 1954 and 1959
223 followers