Ibrahim ElDessouki
Egyptian, born 1969
Ibrahim ElDessouki
Egyptian, born 1969