Chemu Ng’ok
Kenyan, born 1989
53 followers
Chemu Ng’ok
Kenyan, born 1989
53 followers