Jacob Epstein
American, 1880-1959
348 followers
Jacob Epstein
American, 1880-1959
348 followers