Jacob Epstein

American, 1880-1959

365 followers

Jacob Epstein

American, 1880-1959

365 followers