Liao Shiou-Ping
Taiwanese, born 1936
Liao Shiou-Ping
Taiwanese, born 1936