Liu Xiaohui
Chinese, born 1975
Selected exhibitions
2018
Art Patrons 艺术赞助人,
Qiao Space
Liu Xiaohui - Movement,
ShanghART
2017
Red Attack,
Ethan Cohen New York