OMA ASIA & LIU Jiakun, LU Yang, TAN Dun, WEN Hui/Living Dance Studio, WU Wenguang/Caochangdi Work Station