Osumi Yukie

Japanese, b. 1945

59 Followers
14 Artworks: