Reiko Megro

Japanese, born 1972

Reiko Megro

Japanese, born 1972

Solo shows
2019
2017
Reiko Meguro: Science Laboratory
, REIJINSHA GALLERY, Tokyo, Japan
2015
Reiko Meguro: Science Laboratory
, REIJINSHA GALLERY, Tokyo, Japan
Group shows
2017
Ritsunokai
, Galerie Nichido, Tokyo, Japan
2014
Kanji Maeda Grand Prize Exhibition
, Kurayoshi Museum, Tottori Prefecture, Japan
Sensations 17 - Koji Kinutani and 17comrades
, Nihonbashi Mitsukoshi, Nihonbashi, Chūō, Tokyo, Japan
2013
Anchors Aweigh- New trend of Dokuritsu Bijutsu
, Kanda Nissho Memorial Museum of Art, Hokkaido, Japan
2012
Members of Dokuritsu Bijutsu Kyokai Vol 1
, REIJINSHA GALLERY, Tokyo, Japan
2011
Lionceaux Plus
, Nihonbashi Mitsukoshi, Nihonbashi, Chūō, Tokyo, Japan
2008
Aoki Shigeru Memorial Award Exhibition
, Kurume City Art Museum, Fukuoka Prefecture, Japan
2007
Dokuritsu exhibition
, The National Art Center, Tokyo, Tokyo, Japan
2006
Tokyo Wonder Wall 2006
, Tokyo Wonder Wall, Tokyo, Japan