Ru Xiaofan 茹小凡
French-Chinese, born 1953
82 followers