Shinzaburo Takeda

Japanese, born 1935

Shinzaburo Takeda

Japanese, born 1935