Sumayyah Samaha

Lebanese, b. 1939

43 Followers
50 Artworks
50 Artworks: