Takehito Koganezawa
Japanese, born 1974
Takehito Koganezawa
Japanese, born 1974