Tsuruta Yoshitaka

Japanese, born 1956

Tsuruta Yoshitaka

Japanese, born 1956