Vivant Denon
French, 1747-1825
Vivant Denon
French, 1747-1825