Wang Yuanqi
Chinese, 1642-1715
Wang Yuanqi
Chinese, 1642-1715