Yasuo Kuniyoshi
1893-1953
Yasuo Kuniyoshi
1893-1953