Yi Bingshou 伊秉绶
Chinese, 1754-1815
Yi Bingshou 伊秉绶
Chinese, 1754-1815