Yuko Shiraishi

Japanese, b. 1956

222 Followers
58 Artworks
58 Artworks: