Zhao Zhiqian
Chinese, 1829-1884
Zhao Zhiqian
Chinese, 1829-1884