A Kassen, ‘Bronze Pour XXXV’, 2017, Maisterravalbuena