A Kassen, ‘Bronze Pour XXXVI’, 2017, Maisterravalbuena