Aaron Siskind, ‘San Luis Potosi 16 (Mexico)’, 1961, Etherton Gallery