Achraf Touloub, ‘Untitled (sight scenario – horizon I)’, 2016, Galeria Plan B
Achraf Touloub, ‘Untitled (sight scenario – horizon I)’, 2016, Galeria Plan B