Adam Chang, ‘Ai Wei Wei No.3’, 2014, Nanda\Hobbs

About Adam Chang