Adriaen Pietersz van de Venne, ‘Een oudt voer-man hoort geerne 'tgeklap van de sweep’, 1632, Getty Research Institute