Adriaen Pietersz van de Venne, ‘LVCEAT LVX VESRTA CORAM HOMINIBVS’, 1627, Getty Research Institute

Proteus, ofte, Minne-beelden verandert in sinne-beelden

About Adriaen Pietersz van de Venne