Afshin Pirhashemi, ‘Dynasty’, 2014, Ayyam Gallery

About Afshin Pirhashemi