Ai Weiwei, ‘Becoming ’, 2009, Art Into Focus
Ai Weiwei, ‘Becoming ’, 2009, Art Into Focus
Ai Weiwei, ‘Becoming ’, 2009, Art Into Focus
Ai Weiwei, ‘Becoming ’, 2009, Art Into Focus
Ai Weiwei, ‘Becoming ’, 2009, Art Into Focus
Ai Weiwei, ‘Becoming ’, 2009, Art Into Focus