Aidas Bareikis, ‘Day Off’, 2017, MASS MoCA

Courtesy of the artist
photo: Arthur Evans

About Aidas Bareikis