Akiko Mashima, ‘05-02’, 2005, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘05-02’, 2005, Maus Contemporary