Akiko Mashima, ‘CORNER 5’, 1991, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘CORNER 5’, 1991, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘CORNER 5’, 1991, Maus Contemporary
Akiko Mashima, ‘CORNER 5’, 1991, Maus Contemporary