AKIO NIISATO, ‘Blue tea bowl with Indigo blue glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Blue tea bowl with Indigo blue glaze’, 2018, Ippodo Gallery