AKIO NIISATO, ‘Blue tea bowl with white glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Blue tea bowl with white glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Blue tea bowl with white glaze’, 2018, Ippodo Gallery