AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with green glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with green glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with green glaze’, 2018, Ippodo Gallery