AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with indigo blue glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with indigo blue glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with indigo blue glaze’, 2018, Ippodo Gallery