AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with white glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with white glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with white glaze’, 2018, Ippodo Gallery
AKIO NIISATO, ‘Green tea bowl with white glaze’, 2018, Ippodo Gallery