Akira Miyamoto, ‘Still Flow’, 2017, Vinyl on Vinyl