Akira Miyamoto, ‘The Gap #5’, 2016, Vinyl on Vinyl