Akis Oulkeroglou, ‘Ritratto nello spazio’, 2009, design art concepts

About Akis Oulkeroglou

Greek, Athens, Central Athens, Greece, based in Athens, Central Athens, Greece